Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2008

Giống lúa lai ngắn ngày năng suất cao Việt Lai 24TINKHOAHOC. Viện Nghiên cứu Lúa, Trường Đại học Nông nghiệp 1, Hà Nội đã chọn tạo được tổ hợp lúa lai hai dòng Việt Lai 24 có năng suất trung bình 70-80 tạ/ha, có thời gian sinh trưởng: vụ xuân 120 ngày, vụ mùa 95 ngày, chất lượng cơm ngon, gieo cấy đượhc cả vụ xuân và vụ mùa. Đặc biệt Việt Lai 24 là giống lúa lai ngắn ngày đầu tiên ở nước ta kháng được bệnh bạc lá nên an toàn khi gieo cấy ở vụ mùa. Việt Lai 24 thuộc nhóm thấp cây, chống đổ tốt, bộ lá đứng, đẻ khoẻ, phù hợp trên chân đất vàn, vàn cao, trong cơ cấu luân canh 3-4 vụ/năm. Xem chi tiết tại http://www.vietlai.com.vn/

(Chí Công)

Không có nhận xét nào: