Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

Huỳnh quang của diệp lục tố dùng đánh giá khô hạnTINKHOAHOC.
Các nhà khoa học thuộc ĐH Quốc Gia Úc (ANU) đã phát triển thành công một kỹ thuật nhanh, không có tính chất gây tổn thương để đánh giá cây trồng trong suốt thời gian khô hạn. Kỹ thuật này đo hàm lượng huỳnh quang của diệp lục tố nhằm xác định làm thế nào cây có thể thích nghi với điều kiện nước ít. Bài viết này mô tả phương pháp nói trên được in trong tạp chí Plant Methods. Các nhà nghiên cứu của ANU, dẫn đầu bởi Barry Pogson, đã tìm thấy khả năng sống sót của cây khi gia tăng điều kiện thiếu nước; chúng được đo và được định tính bằng cách xem xét sự thay đổi hiệu quả tối đa của photosystem II (Fv/Fm), và đo dễ nhất là “chlorophyll fluorometry”. Tính chất linh hoạt của kỹ thuật này đã được xác minh bằng phương pháp so sánh tính chống chịu khô hạn của nhiều ecotypes cây mô hình Arabidopsis đối với một giống đột biến mà tính chống chịu khô hạn bị thay đổi hoặc hiệu quả quang hợp bị thay đổi. Kỹ thuật huỳnh quang diệp lục có thể bổ sung những phương pháp hiện có để đánh giá tính chống chịu khô hạn. Xem http://dx.doi.org/10.1186/1746-4811-4-27  (Hoàng Kim trích dẫn IAS).


Video yêu thích 
http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnam


Trở về trang chính
 
Hoàng Kim
, hoangkim, hoangkimvietnam, Ngọc Phương NamChào ngày mới Thung dung, Dạy và học, Cây Lương thực, Tin Nông nghiệp Việt Nam, Food Crops, Cassava in Vietnam, Khát khao xanh, Dayvahoc,Học mỗi ngày,  Danh nhân Việt , Food Crops News, Điểm chính, CNM365, Kim LinkedIn, KimTwitter, KimFaceBook  Đọc lại và suy ngẫm, Việt Nam tổ quốc tôi, Tình yêu cuộc sốngThơ cho con
 

Không có nhận xét nào: